Debatten har rasat länge om vilket värde CPC modellen egentligen ger. En studie som genomfördes av ComScore och Starcom USA visar att allt färre personer står för allt fler klick

Trenden är tydlig och kategorin “heavy clickers”, som bara utgör ca 4% av internet populationen står för nästan 70% av klicken. Frågan är då om dessa 4% utgör rätt typ av trafik till din site.

Trenden visar också att det totalt klickas allt mindre på banners. Denna trend har dock en positiv bi-effekt som en alert kollega till mig upplyste mig om idag. Om du som annonsör köper klick på någon av de riktigt stora trafikdrivande siterna blir effekten att du får riktigt bra exponering till ett relativt rimligt pris!