En undersökning genomförd av Razorfish visade att nästan 20% av personer aktiva i sociala nätverk i USA delade erfarenheter om produkter och tjänster med sitt nätverk minst en gång per vecka.

Ser vi till den förväntade utvecklingen för sociala medier i USA är detta ganska intressanta siffror för annonsörer.

Personer aktiva i sociala nätverk visar sig dessutom handla online mer än genomsnittskonsumenten enligt en Anderson Analytics studie genomförd under Q1 2009. Detta bör ytterligare spä på intresset för detta fenomen.

Styrkan i sociala medier ligger i trovärdigheten i nätverket – nätverket bygger på personliga relationer, vilket gör rekommendationer extra kraftfulla. Företag som vill använda sociala medier för marknadsföring måste vinna konsumenten genom uppriktig och ärlig kommunikation. Om din kommunikation inte rimmar med konsumentens erfarenhet av din produkt eller tjänst är risken att detta blixtsnabbt sprids till andra potentiella konsumenter.

Den stora utmaningen ligger i att förstå vilka som är starka påverkare och hur du som företagare kan nå dessa och vinna deras förtroende. Det handlar i grunden om ärlighet och att hitta sätt att systematiska lyssna av och förstå vad som säjs om dina produkter och tjänster. Jag tror att det framåt kommer att handla mer om hur du som annonsör organiserar dig för att analysera och agera på den information som fångas upp än att arbeta med ”traditionell” marknadskommunikation. Den som har förmågan att analysera informationen och bygga äkta kundvärde kommer att bli vinnare!